Informații Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, anul scolar 2019-2020

Vă aducem la cunoștiință că a apărut  Nota MEC nr. 29747/20.05.2020 referitoare la încheierea situațiilor școlare și înscrierea și susținerea examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, anul scolar 2019-2020.

Orice absolvent de clasa a VIII-a are dreptul să se înscrie pentru susținerea Examenului de Evaluare Națională.

In contextul situației epidemiologice  actuale, candidații din anii precedenți pot depune   documentele necesare inscrierii  la secretariatul scolii sau pot transmite la adresa de e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com

Documentele care reglementează organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională le gasiți mai jos:

1.OMEN nr.4916/ 2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 201-2020, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/ 2020

2.OMEC nr.4115/ 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019-2020. Anexa 1 -Programe pentru Evaluarea Națională  face parte integrantă din acest ordin.

3.Ordinul nr.4266/ 840/ 2020 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

4.Ordinul nr.4267/ 841/ 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si in toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

5.Procedura nr.26651/ 2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/ deficiente de auz/ tulburare de spectru autist care sustin examenele de evaluare nationala, care este valabila si pentru anul scolar 2019-2020.

29747_Adresa ISJ_ISMB

OMEC_4115_10.04.2020

Anexa_1_OMEC4115

OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06

Ordin 4916_2019 EN VIII 2019-2020

Ordin-MEC-4267-MS-841-2020

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019