ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024:

Circumscripția: străzi/locuințe arondate ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1, S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8, U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 - 321, 187 - 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, cămin Avioane, 269 cămin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6...

Zilele Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”- 10-15 Ianuarie 2022

Debutăm Zilele Eminescu 2022 și totodată Zilele Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Craiova, cu Proiectul "Animații interactive ale versurilor eminesciene", realizat de elevii claselor a V-a. Elevii au studiat la orele de informatică limbajul de programare Scratch, în care au invățat elemente importante de calcul, au invățat să gândescă creativ și sistematic și să lucreaze colaborativ. Toți elevii au reușit să creeze...

Început de an școlar 2020-2021

Septembrie 2020 Stimaţi părinţi! Dragi elevi! Distinși colegi și colaboratori! Anul școlar 2020-2021 a venit cu o problemă necunoscută și neașteptată ce ne-a schimbat rutina de zi cu zi, ne-a pus la încercare flexibilitatea, capacitatea de a ne adapta și de a găsi răspunsuri pozitive, ne-a arătat vulnerabilităţile și cât de mult depindem unii de ceilalţi. Cu toţii ne îngrijorăm nu atât pentru noi înșine, cât pentru...