Oferta Educationala


 

Oferta educațională a școlii, concepută minuțios in fiecare an, pe cele trei paliere: preșcolar, primar și gimnazial, este generoasă, în așa fel incât toate resursele umane si materiale sa fie centrate pe elev.

Conștienți de importanța invățământului, echipa managerială și întregul corp profesoral, urmăresc eficientizarea procesului educațional. În acest context, preocuparea noastră constantă este de a oferi tuturor copiilor egalitate in șanse, o instruire completă pentru actualul mileniu, pentru ca ei să poată ințelege mai bine diversitatea societății contemporane.