Bilanțul activităților școlare și extrașcolare din anul școlar 2021-2022

Sfârșitul lunii august este și sfârșitul anului școlar 2021-2022. O retrospectivă a activităților școlare și extrașcolare  desfășurate în anul școlar care tocmai se termină, ne face să privim optimiști în viitor. Și ne amintim, ca în fiecare an, de vorbele marelui poet național, Mihai Eminescu, patronul nostru spiritual, cuvinte al căror ecou picură actualitate în conștiința profesorilor și elevilor școlii noastre:...

Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic

În anul școlar 2022-2023 continuă Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei, conform O.U.G. nr 133/07.08.2020. Părinții elevilor au posibilitatea depunerii dosarelor de acordare al acestor tichete la secretariatul școlii, până în data de 1 septembrie 2022. Dosarul va conține acte care să rezulte că venitul net pe membru de familie în luna iulie 2022, nu depășește 1275 lei, copii ale...

ANUNȚ CONCURS

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", cu sediul in Municipiul Craiova, strada Ion Țuculescu, Nr.3, Craiova, județul Dolj, organizează în ziua de 21 iulie 2022, concurs în cadrul instituție, pentru ocuparea  postului vacant de paznic, pe perioadă nedeterminată. Concurs pentru ocuparea postului de paznic.

NOU! ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA CLASA PREGĂTITOARE!

Circumscripţia şcolară:  ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1, S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8, U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 - 321, 187 - 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7...

Zilele Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”- 10-15 Ianuarie 2022

Debutăm Zilele Eminescu 2022 și totodată Zilele Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Craiova, cu Proiectul "Animații interactive ale versurilor eminesciene", realizat de elevii claselor a V-a. Elevii au studiat la orele de informatică limbajul de programare Scratch, în care au invățat elemente importante de calcul, au invățat să gândescă creativ și sistematic și să lucreaze colaborativ. Toți elevii au reușit să creeze...