Bilanțul activităților școlare și extrașcolare din anul școlar 2021-2022

Sfârșitul lunii august este și sfârșitul anului școlar 2021-2022. O retrospectivă a activităților școlare și extrașcolare  desfășurate în anul școlar care tocmai se termină, ne face să privim optimiști în viitor. Și ne amintim, ca în fiecare an, de vorbele marelui poet național, Mihai Eminescu, patronul nostru spiritual, cuvinte al căror ecou picură actualitate în conștiința profesorilor și elevilor școlii noastre: „Caracterul, însă, al unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult de­cât știe însuși profesorul”. Acest citat valorifică școala noastră din perspectiva motivării fiecărui elev de a învăța. Un elev corect și puternic motivat se va angaja într-un demers educațional asumat şi care îl va conduce la atingerea finalităților educației.

Prospectiv, echipa managerială de excepție, profesorii inimoși, părinții implicați, fac ca beneficiarii direcți ai educației să își atingă potențialul maxim și în anul școlar 2022-2023.

CONCURSURI_OLIMPIADE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022