NOU! Încep înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019!

CLASA PREGATITOARE 2018-2019

Ce este clasa pregătitoare?

 • o perioadă de trecere de la grădiniţă spre şcoală, de adaptare cu noul mediu de învăţare.
 • primul pas din ciclul de achiziţii fundamentale
 • anul în care copii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activităţii şcolare.

Ce învaţă copii in clasa pregătitoare?

 • COMUNICAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 • MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
 • DEZVOLTARE PERSONALĂ
 • ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
 • MUZICĂ ŞI MIŞCARE
 • EDUCAŢIE FIZICĂ
 • LIMBA ENGLEZĂ
 • RELIGIA

Cum se desfăşoară activitatea zilnică?

 • Conform orarului, 4 ore zilnic. O oră durează 45 de minute şi este structurată astfel: 35 minute activitate didactică, 10 minute jocuri/ exersare deprinderi elementare.

Cum se realizează evaluarea copilului?

 • pe parcursul anului şcolar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele realizate de acestia.

Există Program Şcoală după scoală?

DA! Programul   completează  programul scolar zilnic al elevului.

Echipa de cadre didactice formată din invăţători şi  profesori cu inaltă calificare si experientă in lucrul cu copiii, a conceput acest program in care copilul să inveţe si să se dezvolte armonios. Intr-o ambiantă placută, scolarii sunt supravegheati,  in permanenţă, si invaţă elemente noi care ii ajută să işi completeze cunoştinţele acumulate in timpul programului şcolar sau să aprofundeze conţinutul domeniilor lor de interes.
Programul presupune:

 • efectuarea temelor sub indrumarea doamnelor invatatoare,
 • servirea mesei la cantina Liceului Tehnologic Auto sau firmă de catering,
 • desfasurarea unor activitati,  in completare, cu profesorii scolii:

Pachete educationale pentru mai multe domenii de interes:

Muzică,

Dans,

Pictură,

Limbi straine,   

Utilizare a calculatorului,

Dezvoltarea personală a fiecarui elev (gestionarea emoţiilor acestora).

Programul SCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ  oferit,   este gândit in asa fel incât să raspundă profilurilor de dezvoltare intelectuală si fizică a copiilor din ciclul primar. Pachetul de activitati educative  este o alternativă pe care o recomandăm oricarui copil din şcoala noastră, completand sistemul de exigenţe educative si nu numai.

Grupul ţintă :  elevi din clasa  pregatitoare şi clasa I

Numărul copiilor din fiecare grupă: maxim 15  copii/grupă

Programul de funcţionare:

Zilnic în intervalul orar 12.00 – 16.45

Spaţii (săli): sălile de clasă ale claselor pregatitoare

Tarif   :   cheltuieli pentru masă+ cheltuieli uzuale

p4p5