Educația ne unește

Am dezbătut azi, 15 mai 2019, ora 18 la unitatea noastră școlară viziunea sistemică ,, Educația ne unește” ce a fost elaborată in contextul obiectivului national pentru Orizontul 2030, din cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă , de a situa sistemul de învățământ românesc la reperele de performanta adoptate de U. E. Interesul pentru această dezbatere este dovedit de prezența in număr mare a personalului didactic și didactic auxiliar al școlii, cărora le-am oferit oportunitatea să își exprime punctele de vedere și opiniile asupra aspectului cum ar trebui să arate serviciul public de educație , cum va arata legea educației viitorului.

Personalul școlii este de acord cu o reașezare a învățământului romanesc, cu o creștere a nivelului educației din Romania, pentru ca absolventul să poată face față schimbării cerințelor pe piața muncii. Pentru că dinamica socială ne cere să vorbim despre globalizarea educație/ educație planetară, se impune ca și educația românească să ofere variante posibile în pregătirea elevului pentru o viată in permanentă schimbare.

Raportare 15.05.2019