ANUNȚ!

REZULTATUL
SELECTIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN
VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE, DE SECRETAR
ȘEF PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE
„MIHAI EMINESCU”, CRAIOVA, DOLJ

nr crt         Cod candidat        Rezultatul selecției
1               SGME 153             Admis
2               SGME 154             Admis
3.              SGME 93               Admis
4.              SGME 87               Admis
5.              SGME 86               Admis
6.              SGME 150             Admis

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA. DE 10 FEBRUARIE 202I, ORA 10.00 , LA
SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAI EMINESCU'” CRAIOVA

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURS