ADMITEREA în învățământul liceal, învățământul profesional și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Broşura valabilă în judeţul DOLJ pentru etapele de admitere din anul 2021, anexa la OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările
ulterioare.
Din cuprins:
Lista unităţilor de învăţământ liceal și profesional de stat din judeţul Dolj
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2021‐2022
ALGORITMUL DE REPARTIZARE şi modalităţi de departajare
Completarea fişelor de înscriere
Înscrierea absolvenţilor
Probele de aptitudini
Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR RROMI
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU CES
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
FILIERA VOCAŢIONALĂ
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021‐2022
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021‐2022

v2_Brosura 2021-2022 Varianta finala