Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele de evaluare aplicate elevilor de gimnaziu cu privire la starea calității educației- 8 mai 2023

Urmărim prin îmbunătățirea calității educației din școala noastră să obținem un climat educațional echilibrat, eficient, cu rezultate bune și foarte bune la învățătură și o îmbunătățire a relațiilor de colaborare și cooperare între elevi, între profesori și elevi, între personalul didactic auxiliar/ nedidactic și elevi, bazate pe respect reciproc.

De aceea în luna mai anul curent, a fost aplicat elevilor de gimnaziu din unitatea noastră școlară, un chestionar cu privire la calitatea educației din unitatea noastră școlară. La chestionar au răspuns 218 elevi din clasele V-VIII.

Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele de evaluare aplicate elevilor de gimnaziu cu privire la starea calității educației-MAI 2023