LEGISLAȚIE (organizarea și funcționarea instituției)

 • Legea educației naționale (Legea nr. 1/2011)
 • Regulamentul de organizare şi funcționare internă în învățământul preuniversitar (ROFUIP)  Ordin M.E. 4183/2022
 • Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023;
 •  EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a OMEN 4813/29.08.2018
 • EVALUARE NAȚIONALĂ clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, OMEN 3051/2016- Metodologia; OMEN 4461/2018-Calendar
 • Statutul elevului OMENCS 4742/10.08.2016
 • Regulamentul de organizare şi funcționare internă, regulamentul intern (RI)
 • Decizia Inspectoratului Școlar Județean Dolj prin care se atribuie denumirea unității de învățământ – Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Craiova
 • Codul de înregistrare fiscală nr. 12572375 atribuit de ANAF la data de 19.01.2000
 • Autorizația sanitară de funcționare nr. 2216/05.03.2013 pentru Grădinița “Prichindel” şi nr. 2215/05.03.2013 reconfirmate anual prin procese verbale de constatare a condițiilor igienico-sanitare, ultimul proces verbal fiind încheiat în 05.03.2016
 • Atestat nr. 2583/15.09.2016 privind nivelul calității educaționale oferite de către unitatea de învățământ raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate de către ARACIP