Oferta educațională 2020-2021

Motto:

“Educatia este ca un pom fructifer, daca nu este altoit face fructe mici și acre” (Robert Frost)

Şcoala Gimnazială  „Mihai Eminescu” Craiova urmăreşte să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.

Obiectivele noastre sunt:

Școlarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei,

Educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale,

Crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii democratice,

Pregătirea viitorilor cetățeni, dispuşi să se instruiască toată viaţa,

Dobândirea reală de către toţi copiii a deprinderilor: cognitive, artistice şi practice.

OFERTA educationala 2020-2021